Aardbevingsschade

Aardbevingsschade in Noord-Nederland.

Aardbevingsschade is nu al een aantal jaren orde van de dag in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Schade aan uw woonhuis en/of bedrijfsgebouw is uiteraard erg vervelend, maar bouwbedrijf Iden kan u helpen bij de afwikkeling van uw schade op gebied van beoordeling, rapportage, bemiddeling, contra-expertise en het uiteindelijke herstel.

In overleg met u wordt er een plan van aanpak en planning gemaakt, bouwbedrijf Iden zal u zoveel mogelijk trachten te ontzorgen. Bouwbedrijf Iden werkt al jaren met vaste onderaannemers omdat een goede relatie en korte lijnen voor overle e.d. voor het bedrijf erg belangrijk zijn voor een goed verloop van herstel-werkzaamheden.

Tevens kan bouwbedrijf Iden u adviseren (indien u in aanmerking komt) voor een subsidie "waardevermeerdering woningen" voor energiebesparende maatregelen ten behoeve van uw woning en/of bedrijfsgebouw.

Aardbevingsschade aan uw woonhuis, maar nog niet gemeld?

Dit doet u digitaal via https://schadedoormijnbouw.nl/ en lees "hoe werkt het"

Bij uw melding kunt u tevens aangeven dat u kiest voor "schade opname door aannemer", bouwbedrijf Iden is een door de IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) geselecteerde aannemer. Wij komen langs om uw schade op te nemen en te rapporteren dit aan IMG, zij beoordelen uiteindelijk toekenning van schade.

Met het programma Eigen Initiatief en de voorloper Heft in Eigen Hand stelt NCG eigenaren in de gelegenheid, om als particuliere opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan uw huis of gebouw zelf uit te laten voeren. In dit programma kan bouwbedrijf Iden uw bouwpartner zijn omdat het bedrijf voldoende kwaliteiten in huis heeft om uw initatief te ondersteunen en te begeleiden.

"uw plan is onze uitdaging"

Maar ook bij andere schades, bijvoorbeeld door storm of brand, kan bouwbedrijf Iden u bijstaan met advies, schade-offerte en herstel.