Bouwbedrijf Iden

Noordbroek

Zuiderstraat 42
9635 AM  Noordbroek
0598 453 148
info@bouwbedrijfiden.nl

Wij gaan ons 30-jarig jubileum vieren !!


Dat doen we niet met een feest, maar we gaan ons maatschappelijk inzetten.

Al fietsend en wandelend door het mooie landschap is het volop genieten van de mooie natuur wat het land ons biedt, echter….. al die lege flesjes, blikjes, zakken,  patatbakjes enz. ergert ons mateloos.

Sinds jaar en dag zetten  wij ons in verenigingsverband al in voor de Landelijke Opschoondag = zwerfvuilactiedag in onze gemeente. Het bracht ons op het idee om dit, in ons jubileumjaar, in bedrijfsverband te organiseren samen met personeel, relaties, familie, buren, vrienden en kennissen.
Voor een schoner milieu, maar ook voor het goede doel. We hopen in ieder geval 25 deelnemers bij elkaar te krijgen en stellen voor 25 personen € 30,00/pp beschikbaar voor het goede doel:  KWF Kankerbestrijding.

Programma:
08.30 uur samenkomst met koffie en koek
09.00 uur start van de actiedag.
11.30 uur zwerfvuil afleveren bij het MFC in Noordbroek
12.00 uur gezamenlijk afsluiten met een stamppotbuffet

Wij nodigen u hierbij van harte uit om met ons mee te doen op zaterdagmorgen 28 maart a.s. Warme kleding en stevige schoenen is aan te bevelen. Voor vuilniszakken en eventueel handschoenen wordt gezorgd.

En dan nog dit:
bij een jubileum hoort vaak een cadeautje, maar dat vinden wij niet nodig.
Uw deelname alleen al vinden wij een cadeau, maar een eventuele kleine bijdrage voor het KWF zou mooi zijn, we zetten  hiervoor dan ook een inzameldoos neer of u kunt een gift overmaken op ons rekeningnummer: NL05 RABO 0349 2070 46 t.n.v. bouwbedrijf Iden BV o.v.v. gift KWF.


Met vriendelijke groet,

Freerk & Ida Iden.

Uw aanmelding ontvangen wij graag op
administratie@bouwbedrijfiden.nl 
in verband met de organisatie graag uiterlijk 20 maart 2015.