Bouwbedrijf Iden

Noordbroek

Van 9 tm. 18 juni 2017 gaat Freerk Iden op bouwreis

Freerk Iden, absoluut geen avonturier, maar wel iemand die zich graag inzet voor het goede doel, lijkt deze reis een indrukwekkende ervaring. Hij realiseert zich dat hulp een druppel op een gloeiende plaat is, maar de uitdaging ligt in het rechtstreeks kunnen helpen aan een project.
Eén van de leveranciers van bouwbedrijf Iden organiseert al 15 jaar bouwreizen in samenwerking met Habitat for Humanity. Dit jaar gaat de reis naar Jogjakarta (Indonesië).
Huisvesting is hier continu een uitdaging voor de bevolking, de tsunami in 2004, een aardbeving anderhalf jaar later en overstromingen weer een jaar later zorgen voor nog grotere problemen.

Meebouwen is van levensbelang

Nationale Boomfeestdag 2017

Twee bankjes gemaakt, geplaatst en aangeboden ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag 2017 aan sport- en speeltuin "de Noordbroekster Kroon"  achter mfc de Noordsuythoeve.

Let op !!

Onze naam is op Werkspot.nl misbruikt door RJ Totaalservice uit Den Haag.
Opdrachtgevers denken met ons in zee te gaan, maar krijgen via RJ Totaalservice een opdrachtbevestiging inclusief een factuur voor betaling van de helft van de aanneemsom, betaal niet. U als opdrachtgever bent uw geld kwijt aan RJ Totaalservice. Wij hebben op geen enkele wijze connecties met dit bedrijf.
Onze naam inmiddels van hun site verwijderd, hiervoor heeft Werkspot.nl haar volledige medewerking aan verleend.

Nieuwe bedrijfskleding

Medewerkers bouwbedrijf Iden aan de slag in nieuwe werkkleding.
 

Gemeentelijke zwerfvuilactie 2016.

Zaterdag 9 april 2016 ging ook bouwbedrijf Iden in Noordbroek op pad om hun dorp en omgeving weer  zoveel mogelijk zwerfvuilvrij te maken. Met  11 buurtgenoten, familie en vrienden werd om 09.00 uur gestart. De Slochterweg, een gedeelte van de Sappemeersterweg, de Scheemderstraat en de op- en afritten van de N33 werden ontdaan van blikjes, plastic flesje, papier, plastic bakjes, schoenen en stukken plastic.

Dorpshuis “de Pompel”

Mei 2014: Bouwbedrijf Iden is begonnen met de verbouw van dorpshuis “de Pompel” in Overschild  in opdracht van Actiecomité de Pompel.
Het gebouw, ooit school, dorpshuis en sportzaal, wordt geheel verbouwd tot dorpshuis en sportzaal.
Na de oplevering, medio september, zal het dorpshuis beschikken over diverse vergaderzalen, een gemeenschapsruimte en een jeugdsoos.

Bevingsschade

Bouwbedrijf Iden helpt u graag met de afwikkeling van uw bevingsschade op het gebied van beoordeling, rapportage, bemiddeling contra-expertise en  het  uiteindelijke herstel.

Ook kan het bedrijf u adviseren bij de aanvraag subsidie “waardevermeerdering woningen” ,  bv. kozijnen (uitvoering in hardhout of kunststof) vervangen inclusief HR++ beglazing, vloer-, muur- en/of dakisolatie aanbrengen etc. behoren allen tot de mogelijkheden.

Wij gaan ons 30-jarig jubileum vieren !!


Dat doen we niet met een feest, maar we gaan ons maatschappelijk inzetten.

Al fietsend en wandelend door het mooie landschap is het volop genieten van de mooie natuur wat het land ons biedt, echter….. al die lege flesjes, blikjes, zakken,  patatbakjes enz. ergert ons mateloos.

Sinds jaar en dag zetten  wij ons in verenigingsverband al in voor de Landelijke Opschoondag = zwerfvuilactiedag in onze gemeente. Het bracht ons op het idee om dit, in ons jubileumjaar, in bedrijfsverband te organiseren samen met personeel, relaties, familie, buren, vrienden en kennissen.
Voor een schoner milieu, maar ook voor het goede doel. We hopen in ieder geval 25 deelnemers bij elkaar te krijgen en stellen voor 25 personen € 30,00/pp beschikbaar voor het goede doel:  KWF Kankerbestrijding.

Programma:
08.30 uur samenkomst met koffie en koek
09.00 uur start van de actiedag.
11.30 uur zwerfvuil afleveren bij het MFC in Noordbroek
12.00 uur gezamenlijk afsluiten met een stamppotbuffet

Wij nodigen u hierbij van harte uit om met ons mee te doen op zaterdagmorgen 28 maart a.s. Warme kleding en stevige schoenen is aan te bevelen. Voor vuilniszakken en eventueel handschoenen wordt gezorgd.

En dan nog dit:
bij een jubileum hoort vaak een cadeautje, maar dat vinden wij niet nodig.
Uw deelname alleen al vinden wij een cadeau, maar een eventuele kleine bijdrage voor het KWF zou mooi zijn, we zetten  hiervoor dan ook een inzameldoos neer of u kunt een gift overmaken op ons rekeningnummer: NL05 RABO 0349 2070 46 t.n.v. bouwbedrijf Iden BV o.v.v. gift KWF.


Met vriendelijke groet,

Freerk & Ida Iden.

Uw aanmelding ontvangen wij graag op
administratie@bouwbedrijfiden.nl 
in verband met de organisatie graag uiterlijk 20 maart 2015.

Jubileumactie bouwbedrijf Iden afgerond.

Eind maart gingen, in het kader van het 30-jarig jubileum van bouwbedrijf Iden in Noordbroek, een veertigtal relaties, familie, buren en vrienden op pad voor de zwerfvuil(jubileum)actiedag. Het bouwbedrijf sponsorde 25 deelnemers à € 30,-- en vroeg in plaats van een cadeautje voor het jubileum een donatie, dit alles ten goede aan KWF kankerbestrijding.

Pagina's