Bouwbedrijf Iden

Noordbroek

Zuiderstraat 42
9635 AM  Noordbroek
0598 453 148
info@bouwbedrijfiden.nl

Geschiedenis

Bouwbedrijf Iden is opgericht in 1985 en vestigde zich in het pand van voormalig aannemingsbedrijf Kuper aan de Zuiderstraat 42 in Noordbroek.
Onderhoud en kleine verbouwingen  worden de voornaamste bezigheden. In 1987 wordt de eerst nieuwbouwwoning gerealiseerd aan de Stootshornweg in Slochteren.
Toen echter eind jaren 80 in Menterwolde, maar ook in omliggende gemeenten, vele uitbreidingsplannen tot ontwikkeling kwamen, nam ook voor bouwbedrijf Iden de nieuwbouw een enorme vlucht.
Het eigen bedrijfspand groeide inmiddels uit haar jasje, vrachtwagens werden steeds groter en moesten aan de weg lossen, een verre van ideale situatie.
Na aankoop van het pand Zuiderstraat 46, werd besloten tot nieuwbouw. In de periode van 1990 tot 2001 is een bedrijfswoning met 2 loodsen gerealiseerd.
In 1996 worden de nieuw- en verbouwactiviteiten uitgebreid met een volwaardige timmerwerkplaats, voor productie van ramen, deuren, kozijnen, trappen en alle andere denkbare machinale houtbewerkingen.

In het voorjaar van 2010 heeft bouwbedrijf Iden haar 25 jarig gevierd met een (sociaal-, maatschappelijke-) doe-dag. Via de Tussenklappen waren lezers uitgenodigd om een klus in te zenden:
We doen het een dag anders…
(bron: menterinfo.nl). 
(make a difference day). Naar aanleiding van ons berichtje in Tussenklappen van 10 februari jl. hebben we vele leuke reacties gekregen. Van het redden van vogels, het maken van een “huis” voor vogels tot een speelplek maken voor kinderen enz. We worden met z’n allen dan ook steeds enthousiaster. Wat we eigenlijk nog missen: “klusjes” of ideeën van instellingen en verenigingen. Het gaat ons om de maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet.
U hebt het voorgaande bericht gemist ?? Op 19 maart a.s. gaan de medewerkers van bouwbedrijf Iden, in het kader van het 25 jarig jubileum, op pad om voor u dat klusje te klaren omdat u dat, om wat voor reden dan ook, maar niet geklaard krijgt en dat hoeft niet beslist op ons vakgebied te zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden, mits er vervangend materiaal aan te pas komt.
Hebt u zo’n “klusje” of een leuk idee??? Stuur dit dan voor 1 maart a.s. naar ons adres met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en uw wens. Mailen mag ook: ida@bouwbedrijfiden.nl.  U hoeft niet beslist in de gemeente Menterwolde te wonen en u wordt van te voren gebeld als we bij u langskomen.
 
In de vroege ochtend van 19 maart genoten personeel, relaties, familie en directie van een heerlijk ontbijt, maar daarna werden de mouwen opgestroopt: helpen bij het bezorgen van maaltijden, tuinen opruimen bij zieke bewoners, klusjes bij het leerkerkje enz.
De grootste klus, naar een idee van een moeder: vogelhuisjes timmeren met de kinderen van de Insp. Amerikaschool. Een geweldig succes, waarbij de timmerlieden misschien nog wel meer genoten dan de kinderen. Aan het einde van de middag werd er zwerfvuil opgeruimd in Muntendam, om vervolgens een mooie, voldane dag af te sluiten met een stamppotmaaltijd.